Energimærker


Energimærkning er en lovpligtig rapport, som beskriver den energimæssige stand af din bolig. Energimærker skal som udgangspunkt altid udføres af certificeret energikonsulenter.

Indenfor erhverv har PS Hussyn stor erfaring indenfor energimærkninger på store ejendomme, som der udføres en betydelig del af om året.

 

Vi tilbyder en billig energimærkning

Vi har mange års erfaring på disse felter og er tilsluttet alle forskriftsmæssige kontrolordninger.
Vi er helt uafhængige af aftalerne mellem mæglerkæderne og disses forsikringsselskaber og vi tilbyder billig energimærkning. Derfor altid 100% uvildige og konkurrencedygtige på prisen.

 

Hvad består en energimærkning af?

Energimærkning omfatter to grundlæggende elementer: 1) en vurdering af energiudgifterne for boligen, og 2) et forslag til muligheder for besparelser. Særligt delen med besparelser er interessant for din bolig, idet denne del af en energimærkning giver anvisninger på, hvilke forbedringer som kan udføres i boligen med henblik på at opnå en reduktion af energiudgifterne i form af lavere regninger for el, olie, gas, fjernvarme og vand. Samtidig er der i energimærkningen indeholdt et estimat for potentialet for besparelser. Vi mener, at alle har ret til denne besparelse, og tilbyder derfor billig energimærkning til vores mange kunder i et stort område, lige fra Hvidovre og Tåstrup til Ballerup og helt til Frederikssund og Roskilde.

Energimærket udføres typisk fra 1 til 2 døgn efter den er bestilt hos os.

 

Hvad kan mærkningen bruges til og hvorfor?

Energimærkning af huse er lovpligtige. Det er lavet, for at give køberen et billede af hvor energieffektiv huset er. Energimærket rangerer huset på en skala, der går fra A2020, det mest energieffektive, til G, det mindst energieffektive.

Alle boliger i Danmark har siden 1997 skullet energimærkes inden et salg. Disse krav er sidenhen blevet skærpet i 2006 og 2010. Det er sket som en indirekte konsekvens af Kyoto-aftalen, som går ud på at mindste udledning af CO2 i en lang række lande for at mindske drivhuseffekten og dermed bremse overophedningen af Jorden.

 

Hvem udfører energimærkning?

Energimærker skal som nævnt udføres af en godkendt energikonsulent, der er certificeret af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Energikonsulenten har et indgående kendskab til lovgivningen på energi- og boligområdet og samtidig stor erfaring i at identificere boligforbedringer, der kan medvirke til at skabe et bedre energiregnskab for jeres bolig/boligforening.

 

Lovpligtig mærkning

Det er lovpligtigt at få udarbejdet energimærkning for såvel nye som eksisterende boliger i forbindelse med salg eller overdragelse af en bolig. Energimærkningen er gyldig i en periode på fem år, men hvis der eksempelvis udføres ombygninger, tilbygninger og lignende i perioden, er det nødvendigt med en ny energimærkning.

  

Ønsker du en pris på energimærkning? 

I er velkomne til at kontakte os, hvis du ønsker flere oplysninger og pris på energimærkning eller pris på tilstandsrapport.

Vi er beliggende i Stenløse, men tilbyder billig energimærkning fra Hvidovre og Tåstrup til Ballerup og helt til Frederikssund og Roskilde.

Top