Tilstandsrapport på Sjælland

En tilstandsrapport har til formål at beskrive bygningens fysiske tilstand. Rapporten afdækker synlige skader, der nedsætter bygningens funktion – eller værdi ikke mindst. Samtidig beskriver den, hvor der eventuelt senere hen kan udvikle sig en skade.

Tilstandsrapporten er derfor en vigtig del, når det kommer til bolighandel. Rapporten giver køber et realistisk billede af, hvad der handles, og sælger ved, hvad det er han sælger.

Skal vi udarbejde din tilstandsrapport?

Hvem laver tilstandsrapporten?

Tilstandsrapporten skal udarbejdes af en byggesagkyndig.

Det er boligejeren, der bestiller rapporten, da det er sælgers ansvar forud for et boligsalg. Det samme gælder energimærkningen, der også er noget, som sælger skal sørge for at få lavet.

Dog er det sådan, at energimærkningen er lovpligtig for sælgeren at få lavet, hvorimod tilstandsrapporten er frivillig. Men køber vil oftest efterspørge denne.

Du skal som sælger også være opmærksom på, at fremviser du ingen tilstandsrapport, er du ikke friholdt ansvar efter en gennemført hushandel.

Private bestiller gerne det vi kalder for et ‘huseftersyn’ for ejerboliger som parcelhuse, villaer og sommerhuse, mens det er en noget dyrere affære at få udarbejdet en tilstandsrapport for ejerlejligheder.

Bliv fritaget ansvaret for fejl & mangler

Med en tilstandsrapport i hånden som sælger, bliver du fritaget ansvaret for fund af eventuelle ikke-synlige fejl og mangler.

En køber kan tegne en ejerskifteforsikring på baggrund af tilstandsrapporten og en elinstallationsrapport og dermed kunne få dækket udgifterne ved de eventuelle skjulte fejl og mangler, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

Skulle tilstandsrapporten finde nogle fejl, er det ejer/sælger, der skal betale for at få dem udbedret.

Gyldighed & pris på tilstandsrapport

En tilstandsrapport er gyldig i seks måneder efter, den er lavet, hvorimod elinstallationsrapporten er gyldig i et år. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvornår de enkelte rapporter er lavet i forhold til salg af bolig.

Prismæssigt ligger en tilstandsrapport på 4.-6.000 kroner, og en elinstallationsrapport koster fra 1.-3.000 kroner hos PS-Hussyn.

Beløbet afhænger af husets alder, bygningsarealet og hvor stor en konkurrence, der findes mellem de virksomheder, som udfører eftersynene. Dette betyder også, at det oftest er dyrere at bestille igennem et forsikringsselskab.

Med os får du altid: Hurtig tilbagemelding & tilbud på alle 3 rapporter i én!

Ring til os
Skriv til os

Indhent tilbud

Bliv kontaktet inden for 24 timer

Huseftersynsordningen

Se den lille film om huseftersynsordningen, hvis du er i tvivl om, hvordan du bedst sikrer dig din hushandel.

Hjem » Tilstandsrapport