Blowerdoor Test

Få testet tætheden af dit hus

Blowerdoor test af utætheder i bygninger. Bygningsreglementet fra 2006 stiller krav til kontrol af utætheder i bygningens klimaskærm. Bygningen skal bl.a. udsættes for et over- eller undertryk, hvorved utætheder i klimaskærmen vil blive afsløret.Derfor skal du foretage en tæthedstest.

Lufttæthed og bygningens energiforbrug hænger nøje sammen ved, at utætte huse har et større energiforbrug.

Husets klimaskærm (ydre “skal”) skal være så tæt, at den øvre grænse for luftskifte ikke overstiger 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved en trykprøvning med 50 Pa over- eller undertryk i bygningen.

Bygningens ind-/udsivning kontrolleres med en såkaldt Blowerdoor test, som består af en nylondug, der monteres i et eksisterende dørhul, og der isættes en blæser – en såkaldt blower der laver over-/undertryk

Med et avanceret computerprogram laves en serie målinger af såvel indetryk som udetryk. Programmet kan herefter beregne luftskiftet i bygningen og dermed bygningens tæthed eller mangel på samme.

Når huset er tryktestet med et tilfredsstillende resultat, udarbejdes en rapport som dokumentation overfor myndigheder og/eller en mulig køber af ejendommen.

Vi kan også hjælpe med energimærkning og tilstandsrapporter.

Indhent et tilbud

Udfyld formularen, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.