Tilstandsrapport

En tilstandsrapport har til formål at beskrive bygningens fysiske tilstand. Rapporten afdækker derfor synlige skader, der nedsætter bygningens funktion eller værdi ikke mindst. Samtidig beskriver den, hvor der eventuelt senere hen kan udvikle sig en skade.

Tilstandsrapporten er derfor en vigtig del, når det kommer til bolighandel, da den giver et realistisk billede af, hvad køber handler, og sådan at sælger ved, hvad det er, han sælger. Derfor hjælper PS-Hussyn dig med at få at rapporten udarbejdet så hurtigt, du har behov for det. Vi kører til hele Sjælland.

Normalt får man lavet en tilstandsrapport og energimærkning, da begge dele er vigtige redskaber og dokumentation i forbindelse med bolighandel.

Tilstandsrapporten sammen med energimærkningen giver samlet information om boligens tilstand med hensyn til synlige skader og også mulige skader. Samtidig giver det en ide om, hvilken energimæssig tilstand som boligen befinder sig i. Har man derfor begge ting på plads, er du som sælger bedre dækket i forhold til skader, der først bliver opdaget, når bolighandlen er gennemført.

Tilstandsrapport (bygningsbesigtigelsen) udføres typisk 1 til 2 døgn efter den er bestilt hos os.

Kontakt os

 

Hvem laver tilstandsrapporten?

Tilstandsrapporten skal udarbejdes af en byggesagkyndig. Det er boligejeren, der bestiller rapporten, da det er sælgers ansvar forud for et boligsalg. Det samme gælder energimærkningen, der også er noget, som sælger skal sørge for at få lavet. Dog er det sådan, at energimærkningen er lovpligtig for sælgeren at få lavet, hvorimod tilstandsrapporten er frivillig. Men køber vil oftest efterspørge denne.

Du skal som sælger også være opmærksom på, at fremviser du ingen tilstandsrapport, så er du ikke friholdt ansvar efter en gennemført hushandel.

Private bestiller gerne det man kalder for et ‘huseftersyn’ for ejerboliger som parcelhuse, villaer og sommerhuse, mens det er en noget dyrere affære at få udarbejdet en tilstandsrapport for ejerlejligheder. Det er grundet, at det kræver, at der bliver udarbejdet en tilstandsrapport for hele boligejendommen.

Bliv fritaget ansvaret for fejl & mangler

Med en tilstandsrapport i hånden som sælger, så bliver du fritaget ansvaret for fund af eventuelle ikke-synlige fejl og mangler.

En køber kan tegne en ejerskifteforsikring på baggrund af tilstandsrapporten og en elinstallationsrapport og dermed kunne få dækket udgifterne ved de eventuelle skjulte fejl og mangler, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Det kan være skader, som den byggesagkyndige ikke kan finde, da der kan være områder i bygningen, hvor den sagkyndige ikke kan komme til.

Skulle tilstandsrapporten finde nogle fejl, er det ejer/sælger, der skal betale for at få dem udbedret.

Gyldighed & priser

En tilstandsrapport er gyldig i seks måneder efter, den er lavet, hvorimod elinstallationsrapporten er gyldig i et år. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvornår de enkelte rapporter er lavet i forhold til salg af bolig.

Prismæssigt ligger en tilstandsrapport på 4.-6.000 kroner, og en elinstallationsrapport koster fra 1.-3.000 kroner hos PS-Hussyn.

Beløbet afhænger af husets alder, bygningsarealet og hvor stor en konkurrence, der findes mellem de virksomheder, som udfører eftersynene. Dette betyder også, at det oftest er dyrere at bestille igennem et forsikringsselskab.

Med os får du altid: Hurtig tilbagemelding & tilbud på alle 3 rapporter i én!

Indhent tilbud

Bliv kontaktet inden for 24 timer

HuseftersynsordningenSe den lille film om huseftersynsordningen, hvis du er i tvivl om, hvordan du bedst sikrer dig din hushandel.

Home » Tilstandsrapport